Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kra/ftp/www-bin/libs/green.lib.php on line 2

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kra/ftp/www-bin/libs/module.lib.php on line 2

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kra/ftp/www-bin/libs/blocks.lib.php on line 2

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kra/ftp/www-bin/libs/green.lib.php on line 52

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/kra/ftp/www-bin/blocks/block.info.php on line 2
KRA - Projekty - Szkolenia - Doradztwo
Zaktualizuj Swojego Flash Playera
Zaktualizuj Swojego Flash Playera

Pytanie: Do jakich instytucji ma się sprawozdawać organizacja mająca status OPP?

Odpowiedź: Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzenia i ogłoszenia rocznego sprawozdania z działalności. Roczne sprawozdanie z działalności organizacji składa się ze sprawozdania merytorycznego i ze sprawozdania finansowego.

Sprawozdania merytoryczne i finansowe (w wersji papierowej) należy przesłać do:

- Ministra Pracy i Polityki Społecznej - należy to zrobić w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego (dla organizacji, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia będzie to 31 marca),
- Krajowego Rejestru Sądowego

Sprawozdanie merytoryczne organizacja pożytku publicznego ma obowiązek przesłać do:
- Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, który nadzoruje prawidłowość korzystania przez te organizacje z uprawnień przyznanych przez ustawę (obecnie jest to Minister Pracy i Polityki Społecznej).
- Ministra właściwego ze względu na zakres działania - jeżeli organizacja pożytku publicznego jest fundacją.
- Krajowego Rejestru Sądowego.

Organizacje pożytku publicznego mają także obowiązek upublicznić swoje sprawozdanie merytoryczne w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią wszystkim zainteresowanym osobom.